Kurumsal

  • Gayri Nakdi Krediler
TL/YP Teminat Mektubu
        
Teminat mektupları, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik gerçek veya tüzel kişiler lehine, bir malın teslimi, bir işin yapılması gibi konularda muhatap oldukları kişi ve kurumlara hitaben, banka tarafından verilen ve söz konusu işin zamanında ve eksiksiz yapılmasını taahhüt eden bir garanti mektubudur.​ 

Mektupta, aksi takdirde muhatabın uğrayacağı zararın metinde belirtilen tutar kadarının mektubu veren banka tarafından karşılanacağının taahhüt edildiği de yer alır. 

Teminat mektupları, işin mahiyetine göre süreli ya da süresiz olarak düzenlenebilir.

Banka, bu tip ürünler için peşin ya da üç aylık dönem sonlarında olmak üzere (devrevi) komisyon tahsilatı yapar.

İhracata Hazırlık Kredileri Teminat Mektupları 
 
Bankamız, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) tarafından, ihracatın geliştirilmesi ve ihracatçıya daha ucuz finansman sağlanması amacıyla sağlanan ihracata hazırlık kredilerine aracılık etmekte ve kredinin teminatı olarak ihracatçı firmalar lehine Eximbank'a hitaben teminat mektubu düzenlemektedir. 

Yurt içi teminat mektubu talep formu için tık​layınız.​​

Referans Mektubu
 
Çoğunlukla inşaat ve taahhüt sektörlerinde faaliyet gösteren kredili firmalarımızın talepleri üzerine kendileri lehine, TL veya yabancı para olarak düzenlenebilen mektup türüdür.​
​​