Kurumsal

  • Döviz/Dövize Endeksli Kredi

Döviz Kredisi


İhracat veya ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerin finansmanı amacıyla, İhracat taahüdünün yerine getirilmesi kaydı ile, Türk Lirası olarak ödenmek ya da kredi kullanıcısı firma adına döviz olarak yurt dışına transfer edilmek suretiyle kullandırılır ancak, riski döviz olarak takip edilir. 

Sabit ya da değişken faiz oranı ile kullandırılabilen bu kredilerde faiz tahakkuku ise, özel durumlar dışında 3'er aylık devreler halinde yapılır. 

İhracatın finansmanında kolaylık sağlamayı amaçlayan döviz kredileri, ihracat taahhüdü yerine getirildiği takdirde vergi, resim, harç ve fondan istisnadır.

 

​Dövize Endeksli Kredi


Her türlü ticaretin finansmanı amacıyla, bir döviz cinsine endekslenerek Türk Lirası olarak kullandırılan, ancak firma riskinin döviz olarak izlendiği kredi türüdür. 

Döviz bazlı faiz oranı uygulanır. 

Diğer döviz kredisi türlerinden tem​el farkı, ihracat taahhüdü gerektirmemesidir. 

Kredinin vadesinde anapara, faiz (kur artışları dahil), KKDF ve BSMV tahsilatı ile kapatılması gerekir. 


Dövizlerdeki kur artışının, Türk Lirası faizin altında seyrettiği dönemlerde, ihracat taahhüdü söz konusu olmaksızın kullanılabilen dövize endeksli krediler, firmaların finansman maliyetini düşürmelerinde önemli bir araçtır. Diğer taraftan, geliri döviz cinsinden olan firmalar için, dövize endeksli krediler, kur artışlarına karşı koruma sağlar. ​​​