Kurumsal

  • Rotatif/Spot Kredi

Rotatif Kredi​

 

Belirlenen vade ve limit içinde kalınmak şartıyla firmanıza, istediği zaman ve miktarda para çekme, istediği zaman ise riski sıfırlama ya da krediyi tamamıyla kapatma imkanı verir. 

Faiz oranı piyasa koşullarına göre belirlenir ve krediye ilişkin faiz tahakkuku üç ayda bir (Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ay sonları itibariyle) ve her durumda kredi kapaması sırasında yapılır. 

Rotatif krediler, vadesinden önce kısmen ya da tamamen geri ödenebilir. Geri ödeme, nakit olarak yapılabileceği gibi, teminata alınan müşteri çek ve senetlerinin tahsilatı ile de gerçekleştirilebilir. 

Kredi limitinizin ve teminat düzeninin uygun olduğu durumlarda kredinizi yeniden kullanabilirsiniz.

 

Spot Kredi

Firmanız, kredinin tamamını bir defada kullanıp vade sonunda da yine tamamını bir defada geri öder. 

Kısa vadeli finansman ihtiyaçlarınızı k​arşılamaya yönelik bu krediye uygulanacak faiz oranı kredinin kullandırıldığı tarihteki piyasa koşullarına göre saptanır ve vade sonuna kadar sabit kalır.