Kurumsal

  • Doğrudan Borçlandırma Sistemi
​​Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) nedir?

Doğrudan Borçlandırma Sistemi, bayi/distribütör aracılığıyla satış yaptığınız müşterilerilerinizin tahsilatlarını elektronik ortamda, bayilerin/distribütörlerin Aktif Bank nezdindeki hesaplarından tesis edilmiş kredi limitleri dahilinde, tam zamanında gerçekleştirilmesini sağlayan borçlandırma sistemidir.

Böylece sizin ana firma olarak Aktif Bank sistemine tanımladığınız fatura tutarları vade tarihinde bayi/distribütör hesaplarından otomatik olarak alınıp hesabınıza otomatik olarak transfer edilerek tahsilatlarınız gerçekleştirilir.

Doğrudan Borçlandırma Sistemi'nin ana firmaya avantajları nelerdir?​

​Çek ve senetlerinizin transferlerinden doğan kaybolma ve çalınma riski ortadan kalkar.​

Sisteme dahil olan bayi/müşterileriniz gerektiğinde kredilendirilerek tahsilatlarınızın vadesinde gerçekleştirilmesi sağlanır.

Sistem kapsamındaki alacaklarınızın tahsil edilmeme riski ortadan kalkar.

Taşıdığınız alıcı riski banka tarafından üstlenilir ve takibi yapılır.

Tahsilatlarınız hızlanır buna bağlı olarak fonlama maliyetiniz düşer.

Firma Nakit Yönetiminizi kolaylaştırdığından, finansal açıdan önünüzü  görmeniz sağlanır.

Teknik  altyapınız hazır olduğu  taktirde ödeme bilgileriniz muhasebe sisteminize otomatik aktarılır ve muhasebeleştirme süreciniz kolaylaşır.​

Çek/Senet takibi nedeni ile oluşan operasyonel yükünüz otadan kalkar.​


Doğrudan Borçlandırma Sistemi'nin bayiye/distribütöre avantajları nelerdir?

Bayinizin/Distribütörünüzün operasyonel maliyet ve iş yükü hafifler.

Bayinizin/Distribütörününüzün vadeli ödemelerinin takibi kolaylaşır.

Bayi/Distribütör çek ve senetlerin in ödenememe riski ortadan kalkarak takip ve risk maliyeti en aza iner.

 Bayinizin/Distribütörünüzün tek bir limitle nakit kredi ve teminat mektubu ihtiyacı karşılanır, mükerrer masrafların doğması engellenir.

Gerektiğinde nakit kredi ihtiyacı doğrudan DBS limitinden sağlanmakta, bayinizin/distribütörünüzün nakit kredi arayışı içinde olmasına gerek kalmaz.

 Fatura bedelleri bedelsiz olarak otomatik virman yöntemiyle ödendiğinden havale ve eft masrafları ortadan kalkar.

 Kredili çalışmalar ile zamanında ödenen fatura bedelleri bayi-ana firma ilişkilerini üst seviyede tutar.

 Çek karnesi, mal alımı için verilen teminat mektubu, ipotek gibi teminat masraflarından ve operasyonel masraflardan önemli tasarruf elde eder. Çek ve senetle yapılan ödemelerin kanuni yaptırımları ortadan kalkar.