• USD Alış: 8,2635 % -0,180 Satış: 8,4675
  • EUR Alış: 9,9828 % 0,320 Satış: 10,2342
  • EUR/USD 1,2082 % 0,500
  • BIST100 1330,5 % -2,548
  • ALTIN Alış: 471,9 % -0,600 Satış: 484,5
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

21.04.2021 18:10:11 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz