• USD Alış: 8,3550 % -0,600 Satış: 8,5650
  • EUR Alış: 10,1451 % -0,030 Satış: 10,4068
  • EUR/USD 1,2143 % 0,590
  • BIST100 1441,3 % -0,245
  • ALTIN Alış: 494,5 % 0,320 Satış: 508,4
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

12.05.2021 12:40:12 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz