• USD Alış: 6,9210 % -0,730 Satış: 7,0155
  • EUR Alış: 8,1261 % -1,080 Satış: 8,2543
  • EUR/USD 1,1743 % -0,340
  • BIST100 1126,9 % -0,762
  • ALTIN Alış: 437,6 % 0,630 Satış: 446,1
  • TAHVİL Faiz: 11,08 % -0,360

30.07.2020 12:40:10 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz