• USD Alış: 9,2645 % 1,000 Satış: 9,3497
  • EUR Alış: 10,7586 % 1,080 Satış: 10,8628
  • EUR/USD 1,1613 % 0,080
  • BIST100 1409,6 % -0,155
  • ALTIN Alış: 525,3 % 0,400 Satış: 531,2
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

15.10.2021 18:10:12 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz