• USD Alış: 5,8960 % -0,580 Satış: 5,9880
  • EUR Alış: 6,4924 % -0,470 Satış: 6,5996
  • EUR/USD 1,1012 % 0,110
  • BIST100 119802,0 % 0,000
  • ALTIN Alış: 296,7 % -1,270 Satış: 301,4
  • TAHVİL Faiz: 10,09 % -0,099

28.01.2020 18:10:12 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz