• USD Alış: 5,6857 % 0,110 Satış: 5,6982
  • EUR Alış: 6,2870 % -0,030 Satış: 6,3064
  • EUR/USD 1,1058 % -0,160
  • BIST100 106771,0 % -0,032
  • ALTIN Alış: 269,3 % 0,470 Satış: 269,9
  • TAHVİL Faiz: 11,86 % -1,740

22.11.2019 12:56:28 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz