• USD Alış: 6,7284 % 0,090 Satış: 6,7426
  • EUR Alış: 7,5753 % 0,550 Satış: 7,6072
  • EUR/USD 1,1249 % 0,360
  • BIST100 109621,0 % 0,467
  • ALTIN Alış: 368,0 % 0,880 Satış: 370,9
  • TAHVİL Faiz: 8,89 % -1,768

04.06.2020 14:43:42 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz