• USD Alış: 8,1206 % 0,380 Satış: 8,1755
  • EUR Alış: 9,7485 % 0,040 Satış: 9,8191
  • EUR/USD 1,2007 % -0,320
  • BIST100 1343,2 % -1,620
  • ALTIN Alış: 464,7 % 0,730 Satış: 468,8
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

21.04.2021 10:58:41 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz