• USD Alış: 5,7569 % -0,850 Satış: 5,8489
  • EUR Alış: 6,4118 % -0,390 Satış: 6,5200
  • EUR/USD 1,1138 % 0,460
  • BIST100 107922,0 % 0,000
  • ALTIN Alış: 273,1 % -0,330 Satış: 277,4
  • TAHVİL Faiz: 12,00 % -0,580

11.12.2019 18:10:10 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz