• USD Alış: 7,3960 % -0,220 Satış: 7,4372
  • EUR Alış: 8,9659 % 0,160 Satış: 9,0202
  • EUR/USD 1,2122 % 0,370
  • BIST100 1569,4 % 0,000
  • ALTIN Alış: 443,9 % 0,510 Satış: 447,3
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

20.01.2021 18:10:10 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz