• USD Alış: 5,4373 % -4,760 Satış: 6,2393
  • EUR Alış: 6,1220 % -4,720 Satış: 7,0353
  • EUR/USD 1,1259 % 0,050
  • BIST100 98135,3 % 1,193
  • ALTIN Alış: 228,1 % -4,350 Satış: 261,8
  • TAHVİL Faiz: 21,26 % -0,094

09.04.2019 18:10:10 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz