• USD Alış: 6,6188 % -1,900 Satış: 6,7108
  • EUR Alış: 7,2344 % -1,170 Satış: 7,3503
  • EUR/USD 1,0930 % 0,760
  • BIST100 95834,4 % 2,799
  • ALTIN Alış: 358,0 % 0,020 Satış: 363,1
  • TAHVİL Faiz: 12,17 % -1,218

09.04.2020 18:10:11 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz