• USD Alış: 5,7549 % -0,880 Satış: 5,8469
  • EUR Alış: 6,4101 % -0,420 Satış: 6,5184
  • EUR/USD 1,1139 % 0,470
  • BIST100 107922,0 % 0,000
  • ALTIN Alış: 273,0 % -0,350 Satış: 277,4
  • TAHVİL Faiz: 12,00 % -0,580

11.12.2019 18:10:10 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz