• USD Alış: 9,5221 % -0,740 Satış: 9,6721
  • EUR Alış: 11,0863 % -0,750 Satış: 11,2683
  • EUR/USD 1,1643 % -0,020
  • BIST100 1479,9 % 1,684
  • ALTIN Alış: 548,1 % -1,820 Satış: 558,4
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

22.10.2021 18:10:10 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz