• USD Alış: 7,3939 % -0,240 Satış: 7,4289
  • EUR Alış: 8,9714 % 0,220 Satış: 9,0175
  • EUR/USD 1,2134 % 0,470
  • BIST100 1569,4 % 0,000
  • ALTIN Alış: 444,9 % 0,730 Satış: 447,9
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

20.01.2021 18:10:10 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz