• USD Alış: 5,7819 % 0,100 Satış: 5,7944
  • EUR Alış: 6,4460 % 0,230 Satış: 6,4657
  • EUR/USD 1,1149 % 0,130
  • BIST100 98415,3 % 0,000
  • ALTIN Alış: 277,4 % 0,190 Satış: 278,0
  • TAHVİL Faiz: 14,29 % -8,748

18.10.2019 18:10:10 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz