• USD Alış: 8,0247 % -0,640 Satış: 8,0787
  • EUR Alış: 9,6093 % -0,540 Satış: 9,6786
  • EUR/USD 1,1975 % 0,090
  • BIST100 1410,5 % 0,096
  • ALTIN Alış: 449,8 % -0,200 Satış: 453,8
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

15.04.2021 11:13:41 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz