• USD Alış: 8,1181 % 0,350 Satış: 8,1731
  • EUR Alış: 9,7438 % -0,010 Satış: 9,8146
  • EUR/USD 1,2005 % -0,340
  • BIST100 1353,6 % -0,858
  • ALTIN Alış: 464,6 % 0,700 Satış: 468,7
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

21.04.2021 10:28:40 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz