• USD Alış: 9,2637 % 0,990 Satış: 9,3506
  • EUR Alış: 10,7623 % 1,120 Satış: 10,8685
  • EUR/USD 1,1618 % 0,120
  • BIST100 1409,6 % -0,155
  • ALTIN Alış: 525,6 % 0,460 Satış: 531,6
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

15.10.2021 18:10:12 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz