• USD Alış: 6,7250 % -0,350 Satış: 6,8170
  • EUR Alış: 7,3169 % 0,660 Satış: 7,4325
  • EUR/USD 1,0880 % 1,030
  • BIST100 92381,8 % 0,337
  • ALTIN Alış: 356,2 % -0,260 Satış: 361,4
  • TAHVİL Faiz: 12,70 % 3,001

07.04.2020 18:10:11 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz