• USD Alış: 7,3959 % -0,860 Satış: 7,5536
  • EUR Alış: 8,9295 % -1,030 Satış: 9,1243
  • EUR/USD 1,2074 % -0,160
  • BIST100 1524,5 % -1,430
  • ALTIN Alış: 434,1 % -1,520 Satış: 444,4
  • TAHVİL Faiz: 14,96 % 0,470

15.01.2021 18:10:12 © BİST Verileri 15 dakika gecikmelidir

Grup Şirketlerimiz